Technická výpomoc

 • při výběru zařízení pro úsporu energie
 • při výběru zařízení pro ústřední vytápění a přípravu užitkové vody pro daný objekt a lokalitu
 • pro odstraňování vad a nedodělků
 • posouzení projektů pro jejich realizaci ...

 

Dodávky a montáže

 • plyn, topení, voda, elektro, MaR, detekce úniku plynu (metan, propan, CO)
 • médium - zemní plyn, propan, LTO
 • spotřebiče - klasické a kondenzační kotle, tlakové hořáky plyn - LTO, kotle na tuhá paliva, tepelná čerpadla, solární systémy, plynové pece a jiné průmyslové technologie ...

 

Prodej náhradních dílů pro servisní činnost spotřebičů - plyn, elektro

 

Servisní činnost

 • záruční
 • pozáruční

 

Revizní činnost

 • plynových vyhrazených zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. bez omezení výkonu a druhu paliva
 • autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. a navazujících prováděcích předpisů
 • tlakových vyhrazených zařízení dle ČSN 69 0012 - tlakové nádoby stabilní, parní, horkovodní a ostatní kotle kapalinové
 • kontroly a čištění spalinových cest dle ČSN 73 4201 a vyhlášky č. 91/2010 Sb. 
 • zaučení obsluhy, školení a přezkušování topičů nízkotlakých kotlů dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., Obsluhy plynových zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb., Obsluhy tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012
 • vyhotovení Revizních knih, Místních provozních řádů ...