DOTACE

 

Jako autorizovaná firma nabízíme v návaznosti na zelenou úsporu a kotlíkovou dotaci technickou výpomoc a řešení, dodávky, montáže a revize včetně výpomoci pro získání dotace v oblasti kondenzačních kotlů, uhelných kotlů, tepelných čerpadel, solárních systémů ... záruční a pozáruční servis

 

K této činnosti vlastníme potřebná živnostenská oprávnění, oprávnění a osvědčení vydanými Technickou inspekcí ČR (pro montáž a revize), osvědčení výrobců zařízení pro uvádění do provozu a v poslední míře nově osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jsme osobou oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů dle zákona č. 406/2000 Sb. a násl.

 

Od poloviny ledna 2016 lze na jednotivých krajích podávat žádosti o dotace na výměnu starých kotlů. Např. na pořízení tepelného čerpadla můžete získat dotaci až 127.500,- Kč. 

 

Více informací ke kotlíkové dotaci v karlovarském kraji získáte v tomto odkazu : 

www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx