KONTROLA KOTLŮ na tuhá paliva

VÍTE, ŽE

provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu dle zákona 201/2012 Sb. podle § 17 odst. 1.h) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

nejpozději do

31. 12. 2016 ?

 

 

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen :

provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

 

Jsme odborně způsobilou osobou !!!

pro značky

 DAKON , BUDERUS, VIADRUS, THERM, VIESSMANN, ATTACK, KLIMOSZ, VIGAS

 

neváhejte nás kontaktovat na tel. 608 356 111 

objednávky přijímáme každý pracovní den v době 

od 6.30 - 7.30 hodin !!!

 

AKTUÁLNÍ Sdělení Odboru ochrany ovzduší MŽP k zákonu 201/2012 Sb. 

Pokud výrobce zanikl, není zjistitelný nebo odborně způsobilou osobu neurčil (žádnou !), může kontrolu technického stavu a provozu provést odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem na stejný typ zdroje (prohořívací, odhořívací, zplyňovací aj.).  

 

Proto nás neváhejte kontaktovat i v tomto případě. 

 

Dále nám dovolte Vám představit nový kontejner tříděného odpadu související s tímto zákonem 

:-)